/ NASZ REEL

 / O NAS

Jesteśmy domem produkcyjnym specjalizującym się w realizacjach fotograficznych i filmowych dla branży spożywczej. Z przyjemnością celebrujemy smaki, zapachy i faktury rozmaitych kulinarnych kompozycji. Dla naszych Klientów utrwaliliśmy je w perfekcyjnie przygotowanych ponad tysiącu zdjęć i kilkudziesięciu realizacjach video. Wypróbuj nas!

UWAGA: Pamiętaj, że oprócz kompleksowych rozwiązań produkcyjnych oferujemy także pojedyncze pakiety usług: kreacje przepisów, food styling, food art direction, usługi scenograficzne oraz wynajem studia.

/ NASZE PORTFOLIO

/ Słodycze

/ Nabiał

/ Alkohole

/ Sosy i Przyprawy

/ Polska:

telefon: +48 602 734 365
e-mail: produkcja@foodandpro.com

Basic Contact Form - pl
Zamknij - Polityka prywatności
Polityka prywatności (kliknij, aby poznać szczegóły)

 

A. FORMULARZ KONTAKTOWY:

Administratorem danych przetwarzanych w celu opisanym poniżej jest BITEME!CONCEPT PRANDECKI USZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie (kod: 00-020), przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590041, posiadającą numer NIP 5291808990, dalej „Spółka”. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu czy zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją innych praw) możesz skontaktować się mailowo: biuro@bitemeconcept.pl lub pod w/w adresem siedziby (Rodo = rozporządzenie ogólne o ochronie danych 2016/679).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie na formularzu kontaktowym i prowadzenia dalszej korespondencji w tym zakresie (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f rodo -> uzasadniony interes administratora danych). Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy przez Spółkę dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b rodo –> zawarcie i wykonanie umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f) w przypadku przetwarzania danych w ramach korespondencji z osobami delegowanymi do zawarcia i wykonania umowy). Dane osobowe pozyskane w związku prowadzoną korespondencją (w tym w ramach zawierania i wykonywania umowy) mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f rodo) tzw. uzasadniony interes administratora danych) oraz w przypadku realizacji umowy -> także w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) rodo).

Spółka może powierzyć Twoje dane (tj. podmiot działającym w jej imieniu) np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Spółki. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy zawartej przez Spółkę (w tym zobowiązań publicznoprawnych), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw.

Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

B. PLIKI COOKIES

Podmiot odpowiadający za prowadzenie strony www BITEME!CONCEPT PRANDECKI USZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie (kod: 00-020), przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590041, posiadającą numer NIP 5291808990, dalej „strona” www.bitemeconcept.pl może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne):

a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową,
c) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej (np. adres IP urządzenia na którym wyświetlania jest strona),
d) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta,
e) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny (m.in. mogą być zbierane następujące informacje: liczba bajtów wysłanych przez serwer, adres strony internetowej z której osoba odwiedzająca stronę poprzez link do strony (referer link).
Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia (w tym zakresie zob. informacje poniżej).

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO (rozporządzenie ogólne o ochronie danych 2016/679) –> jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to informujemy, że Administratorem danych osobowych jest BITEME!CONCEPT PRANDECKI USZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA (dane kontaktowe zob. powyżej).

Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest:

– badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony;

– okazjonalnie mogą być analizowane pliki z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające stronę; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane; czy struktura strony nie zawiera błędów;

– zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

W oparciu o powyższe informacje mogą być tworzone statystyki, które jednak nie będą zawierać żadnych informacji identyfikujących lub umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej stronę.

Administrator danych może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo).

W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 2 lat od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

Mechanizm Cookies

Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia:

– w celu niezbędnym wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. W tym celu stronach serwisu mogą być wykorzystywane sesyjne cookies których instalacja ma na celu prawidłowe wyświetlenie strony i tylko do zakończenia sesji przeglądarki (tj. przez czas, w jakim strona jest wyświetlana przez przeglądarkę).

– za zgodą osoby odwiedzającej stronę mogą być instalowane tzw. pliki cookies stron trzecich (partnerów) tj. Google Analitycs celu badania preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony; mogą być zbierane i analizowane następujące dane: liczbę użytkowników i sesji;czas trwania sesji; systemy operacyjne; modele urządzeń; dane geograficzne; pierwsze uruchomienia; otwarcia aplikacji; aktualizacje aplikacji; zakupy w aplikacji -> więcej informacji: https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=pl. Na tej podstawie tworzone są lub mogą być następujące raporty statystyczne:

https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=pl

Poprzez narzędzie Google Analitycs nie są zbierane przez operatora niniejszej strony takie informacje jak imię, nazwisko, adres e-mail. Nie są zestawiane z innymi informacjami w celu identyfikacji osobę odwiedzającą stronę.

Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Firefox
Chrome
Internet Explorer
IOS Safari
Safari

W razie pytań lub problemów z obsługą plików cookies prosimy o kontakt z administratorem serwisu pod adresem: biuro@bitemeconcept.pl

/ Rynki Zagraniczne
(obsługa w języku angielskim i francuskim):

e-mail: production@foodandpro.com

/ ADRES KORESPONDENCYJNY:
Food and Pro
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

/ ADRES REJESTROWY:
BITEME!CONCEPT Prandecki Uszyński Spółka Jawna
ul. Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warszawa
NIP: 529-180-89-90
REGON: 363152645

/ Polska:

telefon: +48 602 734 365

e-mail: produkcja@foodandpro.com

/ Rynki Zagraniczne
(obsługa w języku angielskim i francuskim):

e-mail: production@foodandpro.com

/ ADRES KORESPONDENCYJNY:
Food and Pro
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

/ ADRES REJESTROWY:
BITEME!CONCEPT Prandecki Uszyński Spółka Jawna
ul. Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warszawa
NIP: 529-180-89-90
REGON: 363152645

Basic Contact Form - pl
Zamknij - Polityka prywatności
Polityka prywatności (kliknij, aby poznać szczegóły)

 

A. FORMULARZ KONTAKTOWY:

Administratorem danych przetwarzanych w celu opisanym poniżej jest BITEME!CONCEPT PRANDECKI USZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie (kod: 00-020), przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590041, posiadającą numer NIP 5291808990, dalej „Spółka”. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu czy zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją innych praw) możesz skontaktować się mailowo: biuro@bitemeconcept.pl lub pod w/w adresem siedziby (Rodo = rozporządzenie ogólne o ochronie danych 2016/679).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie na formularzu kontaktowym i prowadzenia dalszej korespondencji w tym zakresie (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f rodo -> uzasadniony interes administratora danych). Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy przez Spółkę dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b rodo –> zawarcie i wykonanie umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f) w przypadku przetwarzania danych w ramach korespondencji z osobami delegowanymi do zawarcia i wykonania umowy). Dane osobowe pozyskane w związku prowadzoną korespondencją (w tym w ramach zawierania i wykonywania umowy) mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f rodo) tzw. uzasadniony interes administratora danych) oraz w przypadku realizacji umowy -> także w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) rodo).

Spółka może powierzyć Twoje dane (tj. podmiot działającym w jej imieniu) np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Spółki. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy zawartej przez Spółkę (w tym zobowiązań publicznoprawnych), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw.

Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

B. PLIKI COOKIES

Podmiot odpowiadający za prowadzenie strony www BITEME!CONCEPT PRANDECKI USZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie (kod: 00-020), przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590041, posiadającą numer NIP 5291808990, dalej „strona” www.bitemeconcept.pl może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne):

a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową,
c) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej (np. adres IP urządzenia na którym wyświetlania jest strona),
d) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta,
e) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny (m.in. mogą być zbierane następujące informacje: liczba bajtów wysłanych przez serwer, adres strony internetowej z której osoba odwiedzająca stronę poprzez link do strony (referer link).
Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia (w tym zakresie zob. informacje poniżej).

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO (rozporządzenie ogólne o ochronie danych 2016/679) –> jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to informujemy, że Administratorem danych osobowych jest BITEME!CONCEPT PRANDECKI USZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA (dane kontaktowe zob. powyżej).

Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest:

– badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony;

– okazjonalnie mogą być analizowane pliki z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające stronę; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane; czy struktura strony nie zawiera błędów;

– zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

W oparciu o powyższe informacje mogą być tworzone statystyki, które jednak nie będą zawierać żadnych informacji identyfikujących lub umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej stronę.

Administrator danych może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo).

W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 2 lat od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

Mechanizm Cookies

Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia:

– w celu niezbędnym wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. W tym celu stronach serwisu mogą być wykorzystywane sesyjne cookies których instalacja ma na celu prawidłowe wyświetlenie strony i tylko do zakończenia sesji przeglądarki (tj. przez czas, w jakim strona jest wyświetlana przez przeglądarkę).

– za zgodą osoby odwiedzającej stronę mogą być instalowane tzw. pliki cookies stron trzecich (partnerów) tj. Google Analitycs celu badania preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony; mogą być zbierane i analizowane następujące dane: liczbę użytkowników i sesji;czas trwania sesji; systemy operacyjne; modele urządzeń; dane geograficzne; pierwsze uruchomienia; otwarcia aplikacji; aktualizacje aplikacji; zakupy w aplikacji -> więcej informacji: https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=pl. Na tej podstawie tworzone są lub mogą być następujące raporty statystyczne:

https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=pl

Poprzez narzędzie Google Analitycs nie są zbierane przez operatora niniejszej strony takie informacje jak imię, nazwisko, adres e-mail. Nie są zestawiane z innymi informacjami w celu identyfikacji osobę odwiedzającą stronę.

Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Firefox
Chrome
Internet Explorer
IOS Safari
Safari

W razie pytań lub problemów z obsługą plików cookies prosimy o kontakt z administratorem serwisu pod adresem: biuro@bitemeconcept.pl